Andelsboligloven § 19

  1. § 19
    Loven træder i kraft den 1. januar 1980.
  2. Stk. 2.
    Samtidig ophæves lov nr. 58 af 25. februar 1976 om boligfællesskaber.