AMU-loven § 3

 1. § 3
  Rådet for Voksen- og Efteruddannelse har til opgave at rådgive undervisningsministeren om
  1. 1) grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser,
  2. 2) individuel kompetencevurdering,
  3. 3) vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik,
  4. 4) behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og
  5. 5) kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau.
 2. Stk. 2.
  Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.
 3. Stk. 3.
  Undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.