AMU-loven § 25

  1. § 25
    Offentlige myndigheder skal på begæring give undervisningsministeren eller uddannelsesstedet enhver oplysning til brug ved administration af reglerne efter dette kapitel.