AMU-loven § 15 a

 1. § 15 a
  Individuel kompetencevurdering foretages af uddannelsesinstitutionerne i forhold til de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, som de er godkendt til at udbyde.
 2. Stk. 2.
  Individuel kompetencevurdering kan afholdes på en virksomhed.
 3. Stk. 3.
  Individuel kompetencevurdering kan tilrettelægges på heltid eller deltid.
 4. Stk. 4.
  Undervisningsministeren fastsætter efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse nærmere regler om afholdelse, tilrettelæggelse og varighed af individuel kompetencevurdering m.v.