Almenlejeloven § 95

  1. § 95
    Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om de i §§ 93 og 94 nævnte forhold.