Almenlejeloven § 79

  1. § 79
    Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke bruge det lejede til andet formål end aftalt.
  2. Stk. 2.
    Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand, jf. dog §§ 64 og 65.