Almenlejeloven § 51

  1. § 51
    Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om de i §§ 43-50 nævnte forhold.