Almenlejeloven § 40

  1. § 40
    Udlejeren kan tillade, at lejeren udfører andre arbejder end de af § 39 omfattede arbejder.
  2. Stk. 2.
    Bestemmelsen i § 39, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.