Almenlejeloven § 33

  1. § 33
    Udlejeren kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren.
  2. Stk. 2.
    Inden iværksættelse af andre arbejder har lejeren krav på 3 måneders varsel.
  3. Stk. 3.
    Udlejeren kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer.