Almenlejeloven § 32

  1. § 32
    Udlejeren har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det.