Almenlejeloven § 16

  1. § 16
    Uenighed om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, afgøres af beboerklagenævnet.
  2. Stk. 2.
    Beboerklagenævnet kan pålægge udlejeren at udbedre manglen.