Almenlejeloven § 13

  1. § 13
    Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om de i §§ 9-12 nævnte forhold.