Almenboligloven § 115 a

  1. § 115 a
    Kommunalbestyrelsen kan for tilsagn efter § 115, stk. 1-6, og § 117, stk. 1, uanset maksimumsbeløbet, jf. § 115, stk. 10, godkende, at der foretages de merinvesteringer, der er nødvendige for som minimum at kunne klassificere bygningen som lavenergiklasse i henhold til bygningsreglementet 2018, såfremt merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel.
  2. Stk. 2.
    Merinvesteringen udgør forskellen mellem den samlede anskaffelsessum og den anskaffelsessum, der er nødvendig for at kunne klassificere bygningen som lavenergiklasse i henhold til bygningsreglementet 2018.