Almenboligloven § 115 a

  1. § 115 a
    Kommunalbestyrelsen kan for tilsagn efter § 115, stk. 1-6, og § 117, stk. 1, uanset maksimumsbeløbet, jf. § 115, stk. 10, godkende, at der foretages de merinvesteringer, der er nødvendige for som minimum at opfylde krav til energirammen for bygningsklasse 2020 i bygningsreglementet 2015, såfremt merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel.
  2. Stk. 2.
    Merinvesteringen udgør forskellen mellem den samlede anskaffelsessum og den anskaffelsessum, der er nødvendig for at opfylde den gældende energiramme for bygningen i bygningsreglement 2010.