Almenboligloven § 112

  1. § 112
    En ejendoms værdi fastsættes på grundlag af en vurdering af ejendommens samlede anskaffelsessum eksklusive indskud til kreditinstitutterne. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere retningslinjer herom.