Aktivloven § 10 a

 1. § 10 a
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen, hvis kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der er frihedsberøvet som følge af et strafbart forhold, modtager ydelser efter kapitel 4, 6 a-6 c eller 7 i denne lov.
 2. Stk. 2.
  Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette kommunen, når myndighederne får formodning om, at en person modtager ydelser efter kapitel 4, 6 a-6 c eller 7 i denne lov, hvis
  1. 1) den pågældende bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor
   1. a) den pågældende er varetægtsfængslet,
   2. b) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller
   3. c) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse, eller
  2. 2) den pågældende bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet i tilfælde, hvor den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.