Aktieavancebeskatningsloven § 30

  1. § 30
    Ved afståelse forstås i denne lov salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse.
  2. Stk. 2.
    Begrebet afståelse dækker i denne lov den situation, hvor gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet.