Aktieavancebeskatningsloven § 3

  1. § 3
    Omsættelige investeringsbeviser anses altid for investeringsbeviser, der er optaget til handel på et reguleret marked.