Aktieavancebeskatningsloven § 29 A

  1. § 29 A
    Aktier, der erhverves ved konvertering af en konvertibel obligation, anses for anskaffet på konverteringstidspunktet.