Aktieavancebeskatningsloven § 12

  1. § 12
    Gevinst ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.