Aktieavancebeskatningsloven § 10

  1. § 10
    Gevinst og tab på egne aktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.