Aktieafgiftsloven
Lov om ophævelse af lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v.