Aftaleloven § 9 a

  1. § 9 a
    §§ 1-9 finder ikke anvendelse på afslutning af aftaler om løsørekøb, der er omfattet af den internationale købelov.