Aftaleloven § 5

  1. § 5
    Afslås tilbud, er det bortfaldet, selv om fristen for svar endnu ikke er udløbet.