Aftaleloven § 4

  1. § 4
    Kommer antagende svar for sent frem, anses det som nyt tilbud.
  2. Stk. 2.
    Dette gælder dog ikke, hvis afsenderen af svaret går ud fra, at det er kommet frem i rette tid, og tilbudsgiveren må indse dette. I så fald skal denne, hvis han ikke vil godkende svaret, uden ugrundet ophold give afsenderen meddelelse derom. Undlader han dette, anses aftale for sluttet.