Aftaleloven § 14

  1. § 14
    En fuldmagt, som af fuldmagtsgiveren er offentlig bekendtgjort i bladene eller på anden måde, tilbagekaldes ved en erklæring, som bekendtgøres på samme måde.
  2. Stk. 2.
    Er dette ikke muligt, skal tilbagekaldelsen tilkendegives på anden ligeså virksom måde. Fuldmagtsgiveren kan forlange, at den i § 17 omtalte myndighed skal afgøre, hvad han i så henseende har at foretage.
  3. Stk. 3.
    Fuldmagten anses ikke som offentlig bekendtgjort, fordi den er tinglæst.