Afskrivningsloven § 69

  1. § 69
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.