Afskrivningsloven § 47

  1. § 47
    Med salg sidestilles i denne lov andre former for afhændelse og afståelse.