Afskrivningsloven § 3

  1. § 3
    Driftsmidler og skibe anses for anskaffet, når driftsmidlet eller skibet er
    1. 1) leveret til en igangværende virksomhed,
    2. 2) bestemt til at indgå i virksomhedens drift og
    3. 3) færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften.