Afskrivningsloven § 10

  1. § 10
    Afskrivningsreglerne i §§ 5-9 kan anvendes på dok- og beddingsanlæg, der er beregnet til bygning og reparation af skibe, samt på de bygninger, installationer og lignende, der hører til selve dokken eller beddingen. Anvendelsen af reglerne er betinget af, at der i et indkomstår anskaffes aktiver som nævnt i 1. pkt. til en samlet anskaffelsessum af et grundbeløb på mindst 703.400 kr. (2010-niveau) og af, at fortjeneste m.v. på de pågældende aktiver også behandles efter de nævnte regler.