Adresseloven § 11

  1. § 11
    Adressemyndigheden har efter forudgående underretning og mod forevisning af behørig legitimation adgang til enhver ejendom med henblik på udvendig besigtigelse samt indvendig besigtigelse af offentligt tilgængelige lokaliteter med henblik på fastsættelse af adresser eller undersøgelse af, om skiltningen er udført i overensstemmelse med § 9 og regler fastsat i medfør af § 10.
  2. Stk. 2.
    Adressemyndigheden kan kun med retskendelse få adgang til indvendig besigtigelse af lokaliteter, som ikke er offentligt tilgængelige, og kun med henblik på fastsættelse af adresser eller ved formodning om, at der er væsentlige mangler ved skiltningen.