Adresseloven § 1

  1. § 1
    Denne lov har til formål at sikre
    1. 1) et landsdækkende system af vejnavne og adresser, som gør det muligt at orientere sig og finde vej,
    2. 2) at alle vejnavne og adresser registreres på en ensartet måde i Danmarks Adresseregister, således at dette er autoritativ kilde til oplysninger om vejnavne og adresser, og
    3. 3) at oplysningerne fra Danmarks Adresseregister vederlagsfrit stilles til rådighed digitalt, således at alle har nem og lige adgang til de samme oplysninger.