Adoptionsloven § 5

  1. § 5
    Den, som er gift eller samlevende, kan bortset fra de i § 5 a, stk. 2, nævnte tilfælde kun adoptere sammen med sin ægtefælle eller samlever, medmindre denne er forsvundet eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed eller lignende tilstand er ude af stand til at handle fornuftmæssigt.
  2. Stk. 2.
    Kun ægtefæller eller samlevende kan adoptere sammen.