Adoptionsloven § 40

  1. § 40
    Fra lovens ikrafttræden ophæves lov nr. 140 af 25. maj 1956 om adoption.