Adoptionsloven § 38

  1. § 38
    Kapitel 3 anvendes også på adoptivforhold stiftet før lovens ikrafttræden.