Adoptionsloven § 36

  1. § 36
    Reglerne i § 6, stk. 2, og § 8 anvendes ikke på samtykke meddelt før lovens ikrafttræden.