Adoptionsloven § 31 j

  1. § 31 j
    Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om tilsyn med en adoptionsformidlende organisation.