Adoptionsloven § 25

 1. § 25
  Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om behandling af sager efter denne lov, herunder
  1. 1) om godkendelse som adoptant,
  2. 2) om adoptionssagers behandling, herunder om indholdet af ansøgninger om adoption m.v.,
  3. 3) om afgivelse af samtykke til adoption, jf. §§ 6 og 8,
  4. 4) om Ankestyrelsens behandling af sager om adoption uden samtykke, jf. § 9, og
  5. 5) om behandlingen af sager om godkendelse af, at et adoptionsforløb fortsætter.