Adoptionsloven § 17

  1. § 17
    Adoption giver ikke successionsret til len, stamhuse eller andre fideikommisser, medmindre dette særlig er hjemlet.