Administrativ bistandsloven § 8

  1. § 8
    (* 1) Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.