Administrativ bistandsloven § 7

  1. § 7
    Skatteministeren kan fastsætte yderligere regler om konventionens gennemførelse.