Administrativ bistandsloven § 5

  1. § 5
    De kompetente myndigheder er berettiget til at yde og modtage bistand med forkyndelse af dokumenter, jf. reglerne i konventionens kapitel III, afsnit III.