Administrativ bistandsloven § 1

  1. § 1
    Efter reglerne i Europarådets og OECD's konvention om