Adgangsreguleringsloven § 6

  1. § 6
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.