Adgangsreguleringsloven § 5

  1. § 5
    Loven træder i kraft den 1. juli 1990.
  2. Stk. 2.
    Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, ophæves.