Adgangsreguleringsloven § 4

  1. § 4
    Loven gælder både for offentlige institutioner og for private institutioner, der modtager offentlige tilskud.