Øl- og vinafgiftsloven § 3 A

  1. § 3 A
    For varer henhørende under position 2204 til 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, og som har et overtryk på mindst 3 bar ved 20º C, opkræves en tillægsafgift på 3,35 kr. pr. liter.