Øl- og vinafgiftsloven § 32

  1. § 32
    Øl må kun udleveres fra den autoriserede oplagshaver til forbrug her i landet, når det er bragt i den efter dets almindelige beskaffenhed og regelmæssige bryggemåde til forbrug færdige tilstand.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren kan fastsætte særlige regler for koncentrater og pulvere af øl.