Øl- og vinafgiftsloven § 24

  1. § 24
    Skatteministeren kan fastsætte regler om banderolering af vin og frugtvin, herunder om betaling for banderoler.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren kan i øvrigt fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.