Øl- og vinafgiftsloven § 20

  1. § 20
    Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at der skal fremlægges dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen.