Økologiloven § 9

  1. § 9
    Autorisationen bortfalder
    1. 1) ved producent-, bruger- eller ejerskifte, eller
    2. 2) når autorisationsindehaveren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, meddeler ophør af produktionen.